Öryggismál

 

Viðbragðstáætlun skólans má nálgast hér: 

 

Frímínútnagæsla

Skólaliðar, stuðningsfulltrúar og stjórnendur manna gæslu í öllum frímínútum. Þær breytingar voru gerðar fyrir þetta skólaár að eftirfarandi bekkir eru saman í frímínútum:

Hér fyrir neðan er hægt að sjá yfirlit yfir gæslu.

Gæslutafla

 

 

 

Mán

Þrið

Mið

Fim

Föst

9:30 - 9:50 

1. - 4. bekkur 

Lilja Ýr, Yasmin, Þórheiður og Ólöf 

Lilja Ýr, Yasmin, Þórheiður og Ólöf 

Lilja Ýr, Yasmin, Þórheiður og Ólöf 

Lilja Ýr, Yasmin, Þórheiður og Ólöf 

Lilja Ýr, Yasmin, Þórheiður og Ólöf 

9:50 - 10:10

5. - 7. bekkur

Dagbjört, Særún, Arna Dögg 

Dagbjört, Særún, Arna Dögg 

Dagbjört, Særún, Arna Dögg 

Dagbjört, Særún, Arna Dögg 

Dagbjört, Særún, Arna Dögg 

11:30- 11:50

5. - 7. bekkur

Dagbjört, Særún, Arna Dögg 

Dagbjört, Særún, Arna Dögg

Dagbjört, Særún, Arna Dögg 

Dagbjört, Særún, Arna Dögg 

Dagbjört, Særún, Arna Dögg 

11:50 - 12:00

8. - 9. bekkur

Snæbjört Sandra, Eydís Ösp 

Snæbjört Sandra, Eydís Ösp 

Snæbjört Sandra, Eydís Ösp 

Snæbjört Sandra, Eydís Ösp 

Snæbjört Sandra, Eydís Ösp 

11:50 - 12:10

3. - 4. bekkur 

Þórheiður, Ólöf og Sigurbjörg 

Þórheiður, Ólöf og Sigurbjörg 

Þórheiður, Ólöf og Sigurbjörg 

Þórheiður, Ólöf og Sigurbjörg 

Þórheiður, Ólöf og Sigurbjörg 

12:10 - 12.30

1. - 2. bekkur 

Lilja Ýr, Yasmin og Sigríður Erna og Jóhanna 

Lilja Ýr, Yasmin og Sigríður Erna og Jóhanna 

Lilja Ýr, Yasmin og Sigríður Erna og Jóhanna 

Lilja Ýr, Yasmin og Sigríður Erna og Jóhanna 

Lilja Ýr, Yasmin og Sigríður Erna og Jóhanna 

13:10 - 16:15 

Regnbogaland 

 

 

 

 

 

 

Útivistartími

Sérstakar reglur, skv. barnaverndarlögum, gilda um útivistartíma barna og ungmenna.

Í barnaverndarlögum kemur fram að frá 1. september til 1. maí megi börn, 12 ára og yngri, ekki vera á almannafæri eftir kl. 20 nema í fylgd með fullorðnum. Börn á aldrinum 13 til 16 ára mega ekki vera á almannafæri eftir kl. 22, nema þau séu á heimleið frá viðurkenndri skóla-, íþrótta- eða æskulýðssamkomu. Frá 1. maí til 1. september lengist útivistartíminn um tvær klukkustundir.

Á björtum sumarkvöldum getur verið erfitt fyrir foreldra að neita barninu um að vera lengur úti en útivistarreglurnar segja til um. Þeir reyna að réttlæta ákvörðun sína um lengri útiveru með því hve fá björt og falleg kvöld eru hér á Íslandi. Nægur nætursvefn er mikilvægur börnum og unglingum, hann er forsenda vellíðunar barnsins.
Foreldrar verða að hafa í huga að þegar barnið er búið að vera úti að leika sér allan daginn er þreytan farin að segja til sín. Barnið neitar því að vera þreytt því það vill flýta sér út að leika sér. Þreyta eykur líkurnar á slysum þar sem barnið á erfiðara með að bregðast við umhverfinu. Athyglin er verri, viðbragðsflýtirinn seinni og jafnvægið verra.
Það virðist vera sem foreldrar slaki á útivistarreglunum þegar barnið eldist. Við það getur hætta á áhættuhegðun barnsins aukist eins og t.d. fikt með áfengi eða aðra vímugjafa.

Viðbrögð við slysum

Minniháttar slys

Sá starfsmaður skóla sem kemur fyrstur á vettvang tekur að sér stjórn.

Stjórn felst í því að sjá til þess að:
- þeim slasaða sé sinnt.
- kallað sé á hjálp.
- nærstaddir séu róaðir.

Skólastjórnendur eru látnir vita, þeir virkja áfallaráð ef með þarf.

Skólastjórnendur/umsjónarkennari láta forráðamenn viðkomandi nemenda
vita.
Fundur með kennurum og starfsfólki skóla þar sem farið er yfir staðreyndir
málsins.
Umsjónarkennarar ræða við og vinna með nemendum um staðreyndir
málsins, áfallaráð virkjað ef með þarf.

Alvarleg slys

Slys tilkynnt (112).

Skólastjórnendur safna staðreyndum um slysið, ef slys verður í skólaferð sjá
umsjónarmenn ferðarinnar um þann þátt og upplýsa skólastjórnendur
jafnóðum um gang mála.

Skólastjórnendur virkja áfallaráð

Skólastjórnendur eða aðrir aðilar úr áfallaráði tilkynna forráðamönnum
viðkomandi nemenda um atburðinn.
Fundur með kennurum og starfsfólki skóla þar sem farið er yfir staðreyndir
málsins.

Skólastjóri / umsjónarkennari hefur samband við fulltrúa í foreldrafélagi
sem láta aðra forráðamenn bekkjarins vita.

Áfallaráð ásamt umsjónarkennara ræðir við og vinnur með nemendum í
einstaka bekkjum sem tengjast málinu.

Slys - tryggingar

Slasist nemandi á skólatíma er haft samband við heimili og einnig heilsugæslustöð
þyki ástæða til.
Nemendur eru slysatryggðir á leið til og frá skóla, á skólatíma og í ferðum á vegum
skólans samkvæmt skilmálum slysatryggingar fyrir skólabörn.
Nánari upplýsingar um skilmála tryggingarinnar veita skólastjóri og umboðsmaður
tryggingafélags.
Vakin er athygli á að sjálfsábyrgð foreldra er 12 þúsund krónur.

Viðbrögð við eldsvoða eða hættuástandi
Í skólanum er viðurkennt brunaviðvörunarkerfi og neyðarlýsing. Flóttaleiðir í
skólahúsinu við Borgarbraut eru af efri hæð í gegnum Stykki, af neðri hæð um
aðalinngang eða neyðardyr á kaffistofu starfsamann og í Svefneyjum. Í kjallara eru
neyðarútgangar úr hverri stofu.

Brunaæfingar eru haldnar einu sinni til tvisvar sinnum yfir veturinn.

Sjá rýmingaráætlun hér.

Óveður
Að fella niður kennslu vegna veðurs er neyðarúrræði. Hafi ekki komið tilkynning um skólalokun, en foreldrar telja veður hættulegt börnum sínum, halda þeir börnunum að sjálfsögðu heima. Aðstæður fólks til að koma börnum á milli eru ólíkar. Ábyrgðin verður að vera foreldranna og öryggi á að sitja í fyrirrúmi.
Skelli á óveður meðan nemendur eru í skólanum þurfa foreldrar að sækja börn sín í skólann eða tryggja heimför þeirra á annan hátt.

 

Viðbrögð við mengun
Þegar mengun fer yfir viðmiðunarmörk fær skólinn tilkynningu um það frá lögreglu. Í þeim tilvikum er nemendum haldið inni.
Ef mengun er undir viðmiðunarmörkum geta foreldrar barna sem viðkvæm eru haft samband ef þeir vilja halda börnum sínum inni.