Nemendur af erlendum uppruna

Velkomin!
Inni á þessu svæði geta foreldrar/forráðamenn nemenda af erlendum uppruna fundið upplýsingar um skólastarfið sem eiga að auðvelda alla aðlögun. Hérna fyrir neðan er handbók sem afhent er foreldrum í móttökuviðtali með túlki. Í handbókinni er að finna allar helstu upplýsingar um skólann og starfið innan hans. Þá fylla foreldrar út skjal með upplýsingum um nýja nemandann.


Móttökuáætlun fyrir nemendur af erlendum uppruna

Nowi mieszkańcy

Witamy!
W tym miejscu nowi mieszkańcy mogą znaleść informacje dotyczące szkoły, które powinny ułatwić zaaklimatyzowanie się w nowym kraju. Poniżej znajduje się podręcznik który wręczany jest rodzicom podczas pierwszego zebrania w szkole z tłumaczem. W podręczniku tym można znaleść wszystkie ważniejsze informacje dotyczące szkoły i jej funkcjonowania.