Óskað eftir fulltrúa grenndarsamfélags í Skólaráð

Grunnskólinn í Stykkishólmi óskar eftir fulltrúa úr samfélaginu sem er tilbúinn að sitja í Skólaráði GSS skólaárið 2023-2024.

Skólaráð starfar samkvæmt lögum um grunnskóla 2008 nr. 91, 12. júní, 8. gr. Skólaráð.

Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda.

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra.

Áhugasamir eru beðnir að hafa samband við skólastjóra á netfangið heimireyv@stykk.is

Með von um góðar undirtektir,
Heimir Eyvindarson Skólastjóri