Leitum eftir forfallakennara

60% staða forfallakennara

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Leyfi til þess að nota starfsheitið kennari
  • Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast börn og unglinga
  • Skipulagshæfni, stundvísi, frumkvæði og sjálfstæði
  • Faglegur metnaður
  • Áhugi og hæfni til að starfa í teymisvinnu
  • Góðir samskiptahæfileikar

 

Í Grunnskólanum í Stykkishólmi eru 155 nemendur. Gleðisamvinnasjálfstæði eru einkunnarorð skólans. Unnið er að innleiðingu leiðsagnarmats og þurfa umsækjendur að vera tilbúnir til að efla starfið enn frekar í þeim anda. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands Íslands

Umsókn um stöðuna skal fylgja skrá yfir menntun og starfsferil og afrit af leyfisbréfi, kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið og upplýsingar um umsagnaraðila. Fólk af öllum kynjum er hvatt til þess að sækja um.

Umsóknir skulu sendar á berglind@stykk.is. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Axelsdóttir skólastjóri í síma 433-8178/895-3828 eða á netfangið berglind@stykk.is.

Umsóknarfrestur er til og með 23. september 2022