Lausar stöður við Grunnskólann í Stykkishólmi

 

Lausar stöður við Grunnskólann í Stykkishólmi 

100% staða umsjónarkennara á miðstigi frá 1. ágúst. 

50% staða heimilisfræðikennara í 5. - 7. bekk frá 1. ágúst. 

25% staða tónmenntakennara í 1. - 5. bekk frá 1. ágúst. 

25% staða leiklistarkennara í 1. - 5. bekk frá 1. ágúst. 

Hæfniskröfur  

 • Kennsluréttindi á grunnskólastigi ásamt leyfisbréfi 

 • Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast börn og unglinga 

 • Skipulagshæfnistundvísi og frumkvæði 

 • Faglegur metnaður 

 • Áhugi og hæfni til  starfa í teymisvinnu 

 

50% staða skólaliða í Regnbogalandi frá 1. ágúst - vinnutími frá kl. 12-16 

Hæfniskröfur: 

 • Aldurstakmark 20 ára 

 • Áhugi á að vinna með börnum  

 • Menntun sem nýtist í starfi 

 • Krafist er íslenskukunnáttu 

 • Hæfni í mannlegum samskiptum 

 • Tölvulæsi 

 

100% staða deildarstjóra stoðþjónustu frá 1. ágúst. 

Hæfniskröfur 

 • Menntun í sérkennslufræðum og/eða reynsla af kennslu nemenda með sérþarfir 

 • Minnst 2 ára reynsla af starfi í grunnskóla 

 • Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast börn og unglinga 

 • Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði 

 • Góð tök á íslenskri tungu í ræðu og riti 

 • Faglegur metnaður 

Ábyrgðarsvið 

 • Sérkennsla í 50% stöðu 

 • Stjórnunarhluti er því 50% 

 • Gerð einstaklingsnámskráa og eftirfylgd með námi 

 • Samstarf við foreldra og fagaðila vegna málefna nemenda með sérþarfir, sér í lagi lesblindu, einhverfu og ADHD.  

 • Næsti yfirmaður stuðningsfulltrúa og kennara sem sinna sérkennslu 

 

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands Íslands og viðeigandi stéttarfélags.  

Í Grunnskólanum í Stykkishólmi eru 160 nemendur. Gleði ? samvinna ? sjálfstæði eru einkunnarorð skólans og störfum við eftir Uppeldi til ábyrgðar. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir til að efla starfið enn frekar í þeim anda. Stykkishólmsbær eða ,,Bærinn við eyjarnar" er 1200 manna bær á Snæfellsnesi með fallega náttúru og öflugt mannlíf. Í Stykkishólmi er vottað heilsueflandi vatn í sundlauginni. 

 Láttu Hólminn heilla þig 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Axelsdóttir skólastjóri í síma 433-8178/895-3828 eða á netfangið berglind@stykk.is. 

Skriflegum umsóknum skal skilað til skólastjóra ásamt ferilskrá fyrir 26apríl 2019