Lausar stöður við Grunnskólann í Stykkishólmi

  

 

Lausar stöður við Grunnskólann í Stykkishólmi

 

Stöður kennara frá 1. ágúst 2021

  

100% ótímabundin staða í dönsku og ensku 

60 ? 85% ótímabundin staða í heimilisfræði og sköpun 

50% staða forfallakennara

  

Menntunar- og hæfniskröfur 

  

 • Leyfi til þess að nota starfsheitið kennari 

 • Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast börn og unglinga

 • Skipulagshæfni, stundvísi, frumkvæði og sjálfstæði 

 • Faglegur metnaður

 • Áhugi og hæfni til að starfa í teymisvinnu

 • Góðir samskiptahæfileikar 

 •   

100% staða deildarstjóra stoðþjónustu frá 1. ágúst.

  

Hæfniskröfur

  

 • Menntun í sérkennslufræðum og/eða reynsla af kennslu nemenda með sérþarfir

 • Minnst 2 ára reynsla af starfi í grunnskóla

 • Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast börn og unglinga

 • Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði

 • Góð tök á íslenskri tungu í ræðu og riti

 • Faglegur metnaður

 •  

Ábyrgðarsvið

  

 • Sérkennsla í 50% stöðu

 • Stjórnunarhluti er því 50%

 • Gerð einstaklingsnámskráa og eftirfylgd með námi

 • Samstarf við foreldra og fagaðila vegna málefna nemenda með sérþarfir, sér í lagi lesblindu, einhverfu og ADHD. 

 • Næsti yfirmaður stuðningsfulltrúa og kennara sem sinna sérkennslu

 

50% ótímabundin staða stuðningsfulltrúa á unglingastig frá 15. ágúst - vinnutími frá kl. 8 ? 12

  

Hæfniskröfur:

  

 • Aldurstakmark 20 ára

 • Áhugi á að vinna með börnum 

 • Menntun sem nýtist í starfi

 • Krafist er íslenskukunnáttu

 • Hæfni í mannlegum samskiptum

 • Tölvulæsi

 

Í Grunnskólanum í Stykkishólmi eru 150 nemendur. Gleði ? samvinna ? sjálfstæði eru einkunnarorð skólans og störfum við eftir Uppeldi til ábyrgðar. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir til að efla starfið enn frekar í þeim anda. Stykkishólmsbær eða ?Bærinn við eyjarnar? er 1200 manna bær á Snæfellsnesi með fallega náttúru og öflugt mannlíf. Í Stykkishólmi er vottað heilsueflandi vatn í sundlauginni.

  

Láttu Hólminn heilla þig!

  

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands Íslands og Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsness. 

  

Umsókn um stöðurnar skal fylgja skrá yfir menntun og starfsferil og afrit af leyfisbréfi, kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið og upplýsingar um umsagnaraðila. Fólk af öllum kynjum er hvatt til þess að sækja um.

Umsóknir skulu sendar á berglind@stykk.is. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Axelsdóttir skólastjóri í síma 433-8178/895-3828 eða á netfangið berglind@stykk.is.

   

Umsóknarfrestur er til og með þriðjudaginn 25maí 2021