Stök tilkynning

Laus staða við Grunnskólann í Stykkishólmi

35% tímabundin staða í smíðakennslu er laus til umsóknar 

 

Menntunar- og hæfniskröfur 

  • Leyfi til þess að nota starfsheitið kennari 

  • Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast börn og unglinga

  • Skipulagshæfni, stundvísi, frumkvæði og sjálfstæði 

  • Faglegur metnaður

  • Áhugi og hæfni til að starfa í teymisvinnu

  • Góðir samskiptahæfileikar 

 

Í Grunnskólanum í Stykkishólmi eru 150 nemendur. Gleði – samvinna – sjálfstæði eru einkunnarorð skólansUmsækjendur þurfa að vera tilbúnir til að efla starfið með fjölbreytta kennsluhætti og leiðsagnarnám í forgrunni. 

  

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands Íslands 

  

Umsókn um stöðuna skal fylgja skrá yfir menntun og starfsferil og afrit af leyfisbréfi, kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið og upplýsingar um umsagnaraðila. Fólk af öllum kynjum er hvatt til þess að sækja um.

  

Umsóknir skulu sendar á berglind@stykk.is. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Axelsdóttir skólastjóri í síma 433-8178/895-3828 eða á netfangið berglind@stykk.is.

   

Umsóknarfrestur er til og með 29. desember 2021