Stök tilkynning

Frá Grunnskólanum í Stykkishólmi

Grunnskólinn í Stykkishólmi auglýsir eftirfarandi stöður lausar:
 
Stöður kennara frá 1. ágúst 2020:
 
100% tímabundin staða umsjónarkennara á yngsta stigi
100% tímabundin staða umsjónarkennara á miðstigi
100% tímabundin staða íþróttakennara
50% tímabundin staða dönskukennara á mið- og unglingastigi
80 - 100% ótímabundin staða á unglingastigi (stærðfræði, náttúrufræði, valgreinar)
70% ótímabundin staða íslenskukennara á unglingastigi
50% tímabundin staða forfallakennara
 
Menntunar- og hæfniskröfur
• Leyfi til þess að nota starfsheitið kennari
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast börn og unglinga
• Skipulagshæfni, stundvísi, frumkvæði og sjálfstæði
• Faglegur metnaður
• Áhugi og hæfni til að starfa í teymisvinnu
• Góðir samskiptahæfileikar
 
Tvær 50% ótímabundnar stöður stuðningsfulltrúa frá 15. ágúst - vinnutími frá kl. 8 – 12
Hæfniskröfur:
• Aldurstakmark 20 ára
• Áhugi á að vinna með börnum
• Menntun sem nýtist í starfi
• Krafist er íslenskukunnáttu
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Tölvulæsi
 
Ein til tvær 50% ótímabundnar stöður skólaliða í Regnbogalandi frá 15. ágúst - vinnutími frá kl. 12-16
Hæfniskröfur:
• Aldurstakmark 20 ára
• Áhugi á að vinna með börnum
• Menntun sem nýtist í starfi
• Krafist er íslenskukunnáttu
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Tölvulæsi
 
Í Grunnskólanum í Stykkishólmi eru 150 nemendur. Gleði – samvinna – sjálfstæði eru einkunnarorð skólans og þar er starfað eftir Uppeldi til ábyrgðar. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir til að efla starfið enn frekar í þeim anda.

 

Láttu Hólminn heilla þig

Stykkishólmsbær er staðsettur á norðanverðu Snæfellsnesi og gjarnan kallaður „bærinn við eyjarnar“. Í bænum búa ríflega 1200 manns, þar er öflugt íþróttastarf, blómlegt mannlíf, rík lista- og matarmenning og náttúrufegurð allt um kring. Stykkishólmur hefur á síðustu árum orðið að einum vinsælasta áfanga- og áningarstað landsins.
 
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands Íslands og Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsness. Umsókn um stöðurnar skal fylgja skrá yfir menntun og starfsferil og afrit af leyfisbréfi, kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið og upplýsingar um umsagnaraðila. Fólk af öllum kynjum er hvatt til þess að sækja um.
 
Umsóknir skulu sendar á berglind@stykk.is. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Axelsdóttir skólastjóri í síma 433-8178/895-3828 eða á netfangið berglind@stykk.is.
 
Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl 2020