Nýbúar

Nýbúar

Velkomin!
Inni á þessu svæði geta nýbúar fundið upplýsingar um skólastarfið sem eiga að auðvelda alla aðlögun. Hérna fyrir neðan er handbók sem afhent er foreldrum í móttökuviðtali með túlki. Í handbókinni er að finna allar helstu upplýsingar um skólann og starfið innan hans.

Handbók fyrir nýbúa
Móttökuáætlun fyrir nýbúa

 

Nowi mieszkańcy

Witamy!
W tym miejscu nowi mieszkańcy mogą znaleść informacje dotyczące szkoły, które powinny ułatwić zaaklimatyzowanie się w nowym kraju. Poniżej znajduje się podręcznik który wręczany jest rodzicom podczas pierwszego zebrania w szkole z tłumaczem. W podręczniku tym można znaleść wszystkie ważniejsze informacje dotyczące szkoły i jej funkcjonowania.

Podręcznik dla nowo przybyłych mieszkańców