Skólaráð

Skólaráð

Lög um grunnskóla
2008 nr. 91 12. júní


8. gr. Skólaráð.

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar.
Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári.
Ráðherra setur reglugerð1) um starfsemi skólaráða í samráði við samtök sveitarfélaga, kennara og foreldra.

Skólaráð 2018-2019

Berglind Axelsdóttir, skólastjóri
Steinunn María Þórsdóttir, fulltrúi kennara
Ragnar Ingi Sigurðsson, fulltrúi kennara
Arnór Óskarsson, fulltrúi starfsmanna
Magnús Bæringsson, fulltrúi foreldra
Edda Baldursdóttir, fulltrúi foreldra
Unnur Steinsson , fulltrúi grenndarsamfélagssins
Formenn Nemenda- og íþróttaráðs grunnskólans eru fulltrúar nemenda.

Starfsáætlun 2018 - 2019:

Starfsáætlun er áætlun um fundardaga og fundarefni. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu á viðfangsefnum. Þrír fundir eru haldnir á skólaárinu.

Október fundur 2018:
Nýtt skólaráð / Verkefni skólaráðs
Skólastarfið
Fjárhagsáætlun 2019
Önnur mál

Febrúar fundur 2019:
Skóladagatal 2019 - 2020
Starfsmannaviðtöl f. næsta skólaár
Önnur mál


Maí fundur 2019:
Skólalok 2019
Undirbúningur skólaárs 2019 - 2020
Önnur mál