Samstarf heimilis og skóla

Samstarf heimlis og skóla

Það er sameiginlegt hlutverk skólans og heimilanna að búa nemendur undir lífið. Í því felst bæði að fræða og ala nemendur upp. Með góðu samstarfi þessara aðila er lagður grunnur að árangursríku skólastarfi. Skólinn leggur áherslu á góð tengsl við heimilin og að samskipti heimila og skóla séu virk. Til að svo megi verða er gott upplýsingastreymi nauðsynlegt.

Í upphafi skólaárs fá foreldrar í hendur áætlanir og nokkrum sinnum á vetri sendir skólinn frá sér auglýsingar eða fréttabréf sem nemendur bera heim. Umsjónarkennarar hvers bekkjar halda kynningarfundi fyrir foreldra að hausti þar sem vetrarstarf hvers bekkjar er rætt, námsefni kynnt og önnur mál sem brenna á foreldrum eru tekin til umræðu. Í skólanámskrá koma fram fjölmargar upplýsingar um skólastarfið og er hluta hennar dreift til foreldra að hausti en að öðru leyti á námskráin að vera aðgengileg á netinu og í prentuðu formi í skólanum, bókasafni, hjá fulltrúum í fræðslunefnd og foreldrafélaginu. Nokkrir umsjónarkennarar hafa undanfarin ár nýtt sér vef skólans til samskipta við foreldra. Stefnt er að því að vefur skólans verði virkari upplýsingamiðill milli heimila og skóla en verið hefur með áherslu á fréttir af skólastarfinu og almennar upplýsingar fyrir foreldra. Skólinn hefur líka nýtt sér Stykkishólmspóstinn til þess að koma upplýsingum á framfæri við bæjarbúa, bæði auglýsingum um sérstaka viðburði og eins fréttum af skólastarfinu.

Umsjónarkennarar hafa eins og aðrir kennarar fastan viðtalstíma fyrir foreldra og nemendur einu sinni í viku, auk þess sem hægt er að koma til kennara boðum þurfi foreldrar að ná tali af þeim utan auglýstra viðtalstíma.

Umsjónarkennarar eiga öðrum fremur að fylgjast með námi og þroska allra nemenda sem þeir hafa umsjón með. Þeir eru einnig tengiliður foreldra við skólann og hafa samvinnu við foreldra eftir þörfum og geta foreldrar leitað til umsjónarkennara ef einhverjar spurningar vakna um nám eða líðan barns þeirra í skólanum.

Foreldraviðtöl eru að jafnaði við annalok í nóvember og febrúar og eru nemendur þá gjarnan boðaðir til viðtals með foreldrum sínum.